Mon Desir: Vrolijk, avontuurlijk, hartelijk

Zeilen op de Mon Desir
Een onvergetelijke ervaring

Over het schip

Zeilen ook voor
de inwendige mens

Recepten & Catering

Ontmoetingsplek voor gezelligheidslievende familieleden

Familie-Reunie

Arrangementen

Meer arrangementen